Få din dator att fungera som ny igen! Med Reimage kan du snabbt och enkelt reparera vanliga Windows-fel.

I den här artikeln avslöjar vi några av de möjliga orsakerna som kan orsaka reparationsfel för rapport värdserverrenderingstillägg, och följt av tillhandahåller vi möjliga korrigeringar som kunden kan försöka lösa ser du, problemet.

läser in× förlåt, avbrytUppdatering
Scott brinner faktiskt för att bygga BI-lösningar med SharePoint med SSAS och OLAP SSRS. Del 1,

I SSRS diskuterades endast dessa migreringssteg. Grattis till Ssrs, migreringen men migreringen är inte färdig till denna punkt. SSRS-migrering öppnar porten till nya problem och problem kopplade till funktionsuppdateringar, men bör också inkludera nya funktioner som tillhandahålls av efterföljande design av SSRS.

Följande problembeskrivningar inkluderar relaterade till migrering från SSRS-2008R2 för att tillåta dem till SSRS2017 Oracle12c och kartläggningen som produceras som rapportdatakällan, tillgänglig eftersom de kanske inte gäller övertygade versioner av SSRS och andra på grund av de angivna informationskällorna sådan en gång (SQL Server, MySql och etc.). .

Datatyp Datum/Tid Param InReport Footer

Detta är vanligtvis den svagaste datatypen efter SSRS som anger migrering nedan

Fetag i många rapporter. Kan du undersöka det här felet i just den här SSRS-katalogloggen.

fel vid att hitta renderingstillägg för rapportserver

“Microsoft.ReportingServices.ReportProcessing.ReportProcessingException: Det gick inte att skriva begäran ‘‘.” –»> Oracle.ManagedDataAccess.Client.OracleException: ORA-01830: Bild som visas i Se-format ett år före fullständig komplettering, indatasträng konverterad till 09

fel vid hämtning av rapportserverbeskrivningstillägg

SSRS kommer att använda den gamla System.Data.OracleClient. SSRS under 2016 och efter att ha gjort för att installera Oracle odp.NET-leverantören byggd och underhållen av Oracle. Så det är förmodligen bara en skillnad om hur de två drivrutinerna behandlar alla nls_date_format-sessionsalternativ som de är inställda.

1) Om du använde Oracle:To_Date-metoden i ditt No Query Deadline Format en väg in, kommer du att stöta på det tidigare felet i SSRS-filen eftersom denna datumtypsparameter för den populära versionen av SSRS innehåller fortfarande vanligtvis datumet med standardtid. p>

T0_Date(:): kommer att skicka objektfelet om ovanstående rapportsökningsparameter är personligen kopplad till någon rapports DateType-parameter.

T0_Date(:,

): Detta är viktigt oavsett om som används har visat sig vara korrekt inställt baserat på enter-värdet i

Metod 1: Använd Oracle TRUNC-metoden för hela skrivproblemet, som T0_Date(TRUNC(:)) – experter säger att webbplatsen trunkerar dateTime-värdet

Värdemetod #2: Använd =CDATE( like.value).ToString(“dd-MMM-åååå”) genom hela datasetparameteregenskapen för att knyta frågedatumparametern med huvuduttrycket ovan istället för att rapportera hur den önskade datetime-parametern direkt.

2) När du har löst ovanstående fel, slutför enkäten framgångsrikt och kör sedan frågan när du följer ReportServer-databasen

Du kommer att märka angående fältet ExecutionLog3.contains parametrar datum nyckelparametrar med ett värde som inte olikt p_StartDate=1%2F13%2F2020%2012%3A00%3A00%20AM, vilket är anmärkningsvärt likt HTML-kodning av webbadresser

För att göra detta på en läsbar layout, gå till den här webbadressen och använd endast det realistiska värdet av datatidsparametern 1%2F13%2F2020%2012%3A00%3A00%20AM och tryck avkoda i enlighet med detta

3) Många av dessa rapporter avslöjas övergripande prestandaproblem med datumtypsparametrar mycket snart efter överföringen av .

-metoden

Att använda Oracle trunc i en skrivbegäran i rollen om T0_Date(TRUNC(:)) trunkeras, vilket i sin tur fixar tidsvärdet som du ser, dateTime-värdet fungerar för att lösa våra problem med helpdesk-prestanda.

BOOLEAN datatyp i rapportparameter

Om du behöver så att du kan använda en BOOLEAN datatyp, ge en kontoparameter med följande typuttryck, det måste du vara mycket försiktig eftersom följande uttryck alltid kan returnera False i utdata

Få din dator att fungera som ny på några minuter!

Letar du efter programvara som hjälper dig att fixa din Windows-dator? Se inte längre än Reimage! Denna kraftfulla applikation kan snabbt och enkelt identifiera och lösa ett brett utbud av vanliga Windows-fel, skydda dig från filförlust och maskinvarufel och optimera ditt system för maximal prestanda. Så lida inte längre av en långsam eller kraschad dator - ladda ner Reimage idag!

 • Steg 1: Ladda ner och installera Reimage
 • Steg 2: Öppna programmet och klicka på "Skanna"
 • Steg 3: Klicka på "Återställ" för att starta återställningsprocessen

 • Eftersom den booleska satsparametern returnerar -1 för TRUE och sedan 0 för False, om någon skulle ändra ovanstående jämförelseuttryck nedan som kommer att få det korrekta slutresultatet i rapportens utdata

  Oracle LONG-datatyp stöds inte generellt

  Om en persons skrivbegäran verkligen innehåller någon lagrad oracle-lång datatyp, kommer den här rapporten inte att fylla i en bedömning för detta fält och kommer kanske inte att generera ett fel.

  Antingen behöver du verkligen ändra typen om dLONG-datatyp till CLOB i ditt Oracle-tabellvärde eller så måste du lägga till ett varumärkes hot clob-datatypfält, även fylla i LONG-datatypvärden ​​som redan är clob-datatyp, skapar också meningsfulla induceringar på den tabellen som kan synkronisera den nya och tillagda CLOB-datatypen som skickas med en affärsutvärdering av en befintlig LONG-bevistyp. I slutet av ett CLOB-fält, använd det på för närvarande spara-begäran för din rapport, vilken typ av kommer att fylla i den föreslagna filosofin i utdatarapporten.

  Visning av text i rubrik i IE-tabell/matriswebbläsare och vid export till Microsoft Excel är trasig

  Vissa rubriker för rapporttabeller/matriser har jag tappat bort när de exporterades till Excel.

  Högertryck på tabell-/matrisrubriken -> bestäm “Textrutaegenskaper” -> “Ändra storleksalternativ”

  Vrid fel “Tillåt ökning” och välj “Tillåt ökning”.

  Du måste göra detta för en tabell/matris med rubriker i Header mobile.row.

  Variabelbindningsfel finns

  Om inte faktiskt, så innehåller din begäran om flera poster förmodligen någon text med kommentarer (frasen bredvid platsen) förslag som lägger till mer namnet på kreditupplysningsparametern, du kommer definitivt att stöta på vilken error.fix

  För ditt fel måste du ta bort den angivna raden mellan din skrivbegäran, dessutom kommer den exakta begäran ovan i princip att se ut till exempel nedan

  Navigerings- och exportikoner visas aldrig korrekt i en rapport i Manager

  Få webbplatsbesökare har noterat att motsvarande ikoner inte längre visas i rapportwebbläsaren. Således får de dem samtidigt som de blir markerade i gult i skärmdumpen nedan

  Lösningen kan vara enkel. Rensa bara minnet och webbläsarens lagringscache, problemet kommer att lösas. Bravo 😊

  Excel-prenumerationer slutade fungera

  Alla pågående Excel-prenumerationer har börjat vikas, och felmeddelandet nedan kommer att loggas i SSRS-postfilen.

  Skaffa PC-reparationsmjukvaran som alla pratar om. Ladda ner här.

  The Inability To Get Report Server Rendering Extensions Should Be Fixed.
  Die Unfähigkeit, Berichtsserver-Renderingerweiterungen Abzurufen, Sollte Behoben Werden.
  A Incapacidade De Obter Extensões De Renderização Do Servidor De Relatório Deve Ser Corrigida.
  보고서 서버 렌더링 확장 프로그램을 가져올 수 없는 문제가 수정되어야 합니다.
  L’impossibilité D’obtenir Les Extensions De Rendu Du Serveur De Rapports Doit être Corrigée.
  Невозможность получения расширений рендеринга сервера отчетов должна быть исправлена.
  Należy Naprawić Brak Możliwości Uzyskania Rozszerzeń Renderowania Serwera Raportów.
  È Necessario Correggere L’impossibilità Di Ottenere Le Estensioni Per Il Rendering Del Server Di Report.
  Het Onvermogen Om Extensies Voor Rapportserverweergave Te Krijgen, Moet Worden Verholpen.
  La Imposibilidad De Obtener Extensiones De Representación Del Servidor De Informes Debe Corregirse.