Ibland kan ditt system ge dig ett pl sql shifting bindningsfel. Det kan mycket väl finnas många anledningar till detta nyckelfaktaproblem.

Få din dator att fungera som ny igen! Med Reimage kan du snabbt och enkelt reparera vanliga Windows-fel.

Bind-variabler är variabler som experter hävdar att någon skapar i sql*plus och det är möjligt som fokuserar på PL/SQL. Om du skapar en fantastisk bindningsvariabel i SQL*Plus kan du använda den variabeln med hjälp av en deklarerad variabel i din PL/SQL-rutin och sedan komma åt en enorm mängd SQL*Plus.

bindningar,

Få din dator att fungera som ny på några minuter!

Letar du efter programvara som hjälper dig att fixa din Windows-dator? Se inte längre än Reimage! Denna kraftfulla applikation kan snabbt och enkelt identifiera och lösa ett brett utbud av vanliga Windows-fel, skydda dig från filförlust och maskinvarufel och optimera ditt system för maximal prestanda. Så lida inte längre av en långsam eller kraschad dator - ladda ner Reimage idag!

 • Steg 1: Ladda ner och installera Reimage
 • Steg 2: Öppna programmet och klicka på "Skanna"
 • Steg 3: Klicka på "Återställ" för att starta återställningsprocessen

 • a kommer bara att vara en lokal PL/SQL-variabel, knappast alla SQL-bindningsvariabler, så ditt företag behöver inte ett kolon när du nämner det:

   där country_name är jämförbart med en;

  För en obligatorisk del måste den ofta förstås av klienten/applikationen/IDE; i SQL Developer, till exempel:

  acceptera x char Instant 'Snälla kom fram till något:'variabel varchar2(50);Börja :a := '&x'; Välj MIN (lägsta höjd) som billigast, Max (högst_höjd) som högsta. Land där country_name: a;Slutet;

  Observera att det helt enkelt inte finns någon declare del nu, eftersom du inte längre lanserade a som en ny PL/SQL varierande – det är en potentiell variabel. För att ge den flera &x-ersättningar, förstå att den behöver ett kolon, :a '&x';, därigenom :=, liksom ‘bindande variabel.< not p>

  Jag säger inte sakerna, du borde göra det; enda uppenbara skillnaden.

  acceptera y prompt char "Snälla snälla in något:"Börja Välj Ange MIN(högst helt enkelt därför att lägsta_märke) dyrt, minus Max(högst_märke) som högst Land eftersom landets namn är lika med '&x';Slutet;

  Förresten, du behöver just nu välja något så att din egen nuvarande kod fortfarande inte fungerar som den skrevs för närvarande.

  Jag fick det önskvärda felet “SP2-0552 Custom Undeclared Binding” i Oracle Database.

  Odeklarerad bindningsvariabel.

  Hur deklarerar man en tie-variabel i PL SQL?

  Definition Bind-kriterier i Oracle Database kan vara bestämda som variabler vi skapar i SQL*PLUS och sedan refererar till i PL/SQL.PEBELT VARCHAR2 v_bind1(10);VARIABEL;variabel v_bind2;Begränsning:Exec:v_bind1: betyder uppror”;INSTALLERA “Rider OUTPUT SERVER;BÖRJA.  bindningsvariabel fel i bedömning pl sql

  Detta är en sp2-0552 bugg, min angivna bindningsvariabel har inte bara förklarats matcha.  Ge ett VARIABLE-kommando, se till att join-variablerna som någon använder i din nuvarande SQL-sats är ok. Innan du utför en SQL-reduceringssats om orsaker måste du antingen använda kommandot VARIABLE för att deklarera en nästan variabel.


  bind variabelproblem pl sql

  Innan du förklarar än pekar ut den specifika orsaken till ditt fel, här är definitivt lite allmän information om håldetaljer enligt SQL*Plus-manualen.

  I situation 1, även om variabeln MGR efter declare-satsen till och med är “mgr definierad av varchar2(3);”, är den op Delad som en lokal skiftning inom ett anonymt PL/SQL-block, dessutom motsvarande variabel definieras skriven av â-satsen. €œ:mgr := Uppsättningen “001” är faktiskt en låst variabel, indikerad med kolon (:).

  I många scenarier måste det anonyma PL/SQL-blocket avslutas helt, vilket innebär att inget fel returneras särskilt mycket. Detta beror på att den moderna refererade MGR-variabeln är en väldefinierad lokal variabel och inte en joinvariabel eftersom kolon (:) inte har använts. Efter en framgångsrik funktionskod sågs de flesta av felen ursprungligen när ett visst PRINT-kommando utfördes. PRINT-kommandot används faktiskt för att visa vissa bindningar och bör följaktligen inte inkluderas i försöken att visa variabler definierade i den specifika gemenskapen.

  I båda scenarierna inträffade vårt extrema fel när vi hänvisade till MGR-scenariovariabeln, eftersom skapandet av typen av MGR-bindningsvariabel vanligtvis inte var alltför utfört alls. Enligt ovanstående information från SQL*Plus använder inställningsguiden för hålvariabeln VARIABLE, vilket som helst slags kommando som inte är i något perspektiv användes inte över något av scenarierna.

  Följande kan framgångsrikt upprepa båda scenarierna, men dina behov måste först skapa en MGR-borttagningsvariabel.

  SQL> VARCHAR2(10)Scenariohanterare 1:Tillkännage biskopsql>varchar2(3);Börja :mgr := '001';Slutet;/PL/SQL-proceduren slutfördes framgångsrikt.när 

  Nu när det anonyma blocket har visat sig vara användbart kan du se värdet för den specifika MGR-bindningsvariabeln.

  SQL> PRINT MGRIGR----------------------------------001

  Scenario 2: Jag behövde förbättra referensen till min bindningsförskjutning istället för variabeln som beskrivs ungefär här, som beskrivs nedan, och lägga till lite kolon (:).

  Bindande variabler för att referera till koordinatproblem. Värdvariabler är helt definierade hos värden eller anroparen, medan tuffa variabler tar värden från SQL-klienten. Pl / sql, på språket bindande och väsentlig hosting, vanligtvis försvinner skillnaden.

  SQL>

  förklara att mgr bestämmer sig för att varchar2(5);Börja'002': hanterare från dubbel;Slutet;/PL/SQL-strategin uppfylldes framgångsrikt.
  SQL> SKRIV UT MGRIGR----------------------------------002

  Om du behöver om du vill lära dig Oracle Database for Beginners, tittade du på följande artiklar. Handledning

  Oracle Tutorials | Oracle Database for Beginner Administrator (Junior Database)

  Hur skriver man en parameter i SQL?

  Parametrar, även kända som dynamiska specifikationer, även kända som bindningsvariabler, är ett annat sätt att skicka data till katalogen. Istället för att skriva in värden i en del av SQL-satsen själv, se till att utnyttja en platshållare som ! ? ? ? , eller :name @name och ange en stor mängd av de faktiska värdena via det bästa separata API-anropet.

  SP2-0552: Odeklarerad orakelsituationsvariabel.Orsak: Den angivna flödesvariabeln behövde inte meddelas.Åtgärd: Kör ett valt VARIABLE-kommando, se till att dessa variabler du använde i dessa SQL-satser är bundna existera. Innan du utför en SQL-sats med bundna detaljer måste du använda dem själv.Deklaration VARIABLE kommando för varje variabel.

  Deklarera

  SQL> avsändarevarchar2(3);Börja :mgr := '001';Slutet;/SP2-0552: Anpassningsbart "MGR"-band är inte registrerat.Scenario 2:SQL > deklareravarchar2(5);Börja Mgr Ta ett beslut i MGR '002' om dubbelarbete;Slutet;/PL/SQL har fyllts i.Även om ovanstående orsakar ett mottagningsfel, efter om Försök att övervaka värdet på MGR, se om du behöver det.SQL> detaljhanterare;SP2-0552: Variabelt innehåll deklareras inte ens som "mgr".

  Använd variabelbindande variabler

  bind är parametrar du skapar i SQL*Plus och i så fall refererar till i PL/SQL eller SQL. När du skapar en klibbig ändring i SQL*Plus kan du använda vilken vanligtvis variabel som en variabel som deklareras genom hela din PL/SQL-rutin och sedan använda variabeln inifrån SQL*Plus. ComponBind-poster kan användas, till exempel i punkt, för att lagra returkod för eller till och med en felsökning av PL/SQL-rutiner.

  Skapa bindningsdetaljer från
  Du skapar bindningsvariabler i kommandot very sql* plus VARIABLE. Till exempel

  NUMBER ret_val VARIABEL
  Detta variabelkommando skapar bindningar märkta ret_val med någon datatyp NUMBER. Se kommandot för variabel med mer information. (För att lista alla krisvariabler som skapats i sessionen, klassificera VARIABLE utan argument.)

  Referensvariabler
  Du kommer åt PL/SQL bindningsvariabler genom att skriva matsmältningskanalen (:) omedelbart efter det många namnet. Till exempel

  Visa relaterade demonstrera till variabler
  Använd kommandot sql*plus PRINT för att hämta värdet på ett skript som varierar. Till exempel:

  Skaffa PC-reparationsmjukvaran som alla pratar om. Ladda ner här.

  Bind Variable Error Pl Sql
  Vincular Error De Variable Pl Sql
  Erro De Variável De Vinculação Pl Sql
  바인드 변수 오류 Pl Sql
  Ошибка привязки переменной Pl Sql
  Bind Variabile Errore Pl Sql
  Lier Variable Erreur Pl Sql
  Błąd Wiązania Zmiennej Pl Sql
  Fehler Beim Binden Der Variable Pl Sql
  Bind Variabele Fout Pl Sql