Denna PC-användarhandbok skapades för att hjälpa dig när du skaffar den bästa studion.

Få din dator att fungera som ny igen! Med Reimage kan du snabbt och enkelt reparera vanliga Windows-fel.

header fil stdio. Jag menar den standardinmatningen. Den har input/output-funktioner relaterade till information.

Publiceringsformatfel /* ​​glömde fält */ 
Beskrivning Expandera stegtyp

Mistade I/O-åtgärder i Läs, Skriv, Sök ochrelaterade funktioner.

I vissa fall uppstår fel på grund av det underliggande operativsystemet, men som ett resultat avFörekomster av Error kan skapas med specialgjorda fel och öka värdet för kampanjer.ErrorKind.Open=””>

Skapa ett I/O-fel från en känd, viktigaste feltyp, till exempelgodtyckligt fel nyttolast.

Detta har förmodligen blivit en funktion som används för att begära I/O-fel som inte är detkommer på grund av själva operativsystemet. fel är verkligen ett väldigt godtyckligt benargument.nyttolast, distinkt Fel.

kommer inte att innehålla

Om bonusnyttolast krävs, använd Från flyttar tillErrorKind.Std::io::Error,

använd ErrorKind;let custom_error = Error::new(ErrorKind::Annat, "åh nej!");let custom_error2 = Error::new(ErrorKind::Interrupted, custom_error);eller eof_error är faktiskt Error::from(ErrorKind::UnexpectedEof);

Springa

🻬

API är ett funktionellt nattexperiment. (

io_error_other#91946

)

Skapar innovation Det här I/O-felet kommer från det matchande nyttolastfelet, inte.

Denna funktion har nyligen utfasat för att generera allmänna I/O-fel utförs inte.kommer från själva systemet. Den är definitivt kort på grund av Error::new.Med errorkind::other.Std

#![feature(io_error_other)]använd ::io::Fel;låt custom_error är lika med Error::other("åh nej!");Lämna custom_error2 lika med Error::other(custom_error);

Springa

Returnerar ett fel som representerar det ultimata operativsystemet där själva felet inträffade.

Denna egenskap läser in värdet Från errno till målplattformens status (t.ex.GetLastError på Windows) returnerar vanligtvis lämpligt skriptFel för problemkoden.

De ska anropas omedelbart efter det viktigaste e-postmeddelandet om plattformsfunktion,annars är mittfelet odefinierat. specifika,andra standardbibliotekskapaciteter kan anropa plattformsfunktioner(eller inte) skulle mycket möjligt kunna återställa felvärdet om det är positivt. Std::io::Fel;Avsluta

att använda os_error innebär Error::last_os_error();println!("afterLower Os_error);

Springa

Skapar en ny Fel fördelaktig resursinstans från felkoden för operationskroppen.Std::io;Avsluta:

använd 

Under linux = gaffe io::Error::from_raw_os_error(22);assert_eq!(error.kind(), Windows:


Få din dator att fungera som ny på några minuter!

Letar du efter programvara som hjälper dig att fixa din Windows-dator? Se inte längre än Reimage! Denna kraftfulla applikation kan snabbt och enkelt identifiera och lösa ett brett utbud av vanliga Windows-fel, skydda dig från filförlust och maskinvarufel och optimera ditt system för maximal prestanda. Så lida inte längre av en långsam eller kraschad dator - ladda ner Reimage idag!

 • Steg 1: Ladda ner och installera Reimage
 • Steg 2: Öppna programmet och klicka på "Skanna"
 • Steg 3: Klicka på "Återställ" för att starta återställningsprocessen


 • använd io::ErrorKind::InvalidInput);

  Springa

  Under std::io;let error=io::Error::from_raw_os_error(10022);assert_eq!(error.Io::ErrorKind::InvalidInput);Springa

  Returner kind(), det operativsystemfel som denna typ av fel innebär (om något).

  Om detta före Error skapades via last_os_error, det ellerfrom_raw_os_error, kanske den här färdighetsfunktionen returnerar några, annarsIngen.

  fortsätter std::io::Fel

  stdio error

  använd ErrorKind;fn &error) print_os_error(fel:  för plats, låt Err some(raw_os_err) =.raw_os_error()    println!("Ohanterat systemfel:?", raw_os_err);   annorlunda    println!("Inga använda systemfel");  grundläggande() fn  Print_os_error(&Error::last_os_error());     print_os_error(&Error::new(ErrorKind::Annat, "åh nej!"));

  Springa

  Vad är skillnaden mellan Stdio och Stdio H?

  utför en speciell paradigmatisk bibliotekssökning i C, medan du “stdio.also h” söker i den aktuella katalogen. Helst bör du använda <> för kvalitets C-bibliotek utöver ett för bibliotek du skriver och finns i den aktuella katalogen.

  Återgerar att du bara refererar till det interna felet som är jämförbart med detta fel (om något).

  Om det här tillvägagångssättet fel samlades in med new kommer det att vara i vissa fallreturnerar funktionen Some, annars snälla intäkter från denna Inga.

  Vad är förmodligen Stdio och Stdlib?

  Dessa är 1 viktiga huvudbilder som används i C-programmering. Medan “” är rubrikfilen för standardresultat, är ingången “” H2-markeringen standardbiblioteksfilen.

  använd std::io::Error, (error: ErrorKind;fn print_error & error)  Antag att Some(inner_err) = err.get_ref()    println!("Internt fel::?", inner_err);   annorlunda    println!("Inget fel"); interiörmain fn()    print_error(&Error::last_os_error());    print_error(&Error::new(ErrorKind::Annat, "åh nej!"));

  Springa

  Vad är Stdio i C++?

  är definitivt varje C-huvud som krävs för funktioner jämförbara med printf eller kanske fopen. Det kan inkluderas så här: #include . I C++ är det bättre att ge rykte istället så att alla band lindas in i namnutrymmet för en sexuellt överförbar sjukdom (så du bör använda std::printf etc.).

  Returnerar en föränderlig referens till mycket bra internt fel genom att drapera vilket är fel(om någon).

  Om ett fel nytt görs blir det specifiktNågon returnerar funktion, om han inte Ingen.

  skickas

  stdio error

  använd ErrorKind;använd std::io::Error, fmt;använd std::error, std::fmt::Display;#[get (debug)]MyError Structure  sladd,implementera w: MyError  fn new() -> Mitt misstag    Mitt fel      v: "Åh nej!".to_string()        fn self, change_message(&mut new_message: &str)    self.v = new_message.to_string();  implementeringsfel :: Fel för MyErrorinjicera mappning för MyError  Fn fmt(&self, f: Fmt::Format &muter<'_>) -> fmt::Resultat    skriv!(f, ", "myerror: &self.v)  change_error (mutfn err: error) -> fel  om Some(inner_err) = err.get_mut() meddelar    inner_err.downcast_mut::().unwrap().change_message("Jag återupplivade dig!");    (fel: utskriftsfelfn &fel)  om inte Some(inner_err) antyder fel. get_ref()   println!("Inre", fel: inner_err);  annorlunda    println!("Inline Error No");  main fn()    print_error(&change_error(Fel::last_os_error()));    print_error(&change_error(Error::new(ErrorKind::Other, MyError::new())));

  Stdio Error
  Erro Stdio
  Stdio-fout
  Errore Stdio
  Stdio-Fehler
  Błąd Stdio
  Стандартная ошибка
  Error De Estudio
  표준 오류
  Erreur Stdio